مهدویت و انتظار منجی
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به بررسی انتظار منجی در میان ادیان اعم از توحیدی و غیر توحیدی پرداخته و مهدویت را از دیدگاه شیعه و اهل سنت تبیین کرده ایم، از آنجا که انتظار منجی در زندگی بشر نقشی کلیدی را ایفا کرده است و می تواند بشر را از خمودی و ناامیدی نجات دهد از این روی بشر همواره به دنبال منجی بوده است تا بدان وسیله خود را از مشکلات اعم از طبیعی و غیر طبیعی که بوسیله دیگر انسان ها و حاکمان ظالم بوجود می آمد، نجات دهد، با تشدید مشکلات رویکرد انتظار منجی نیز تشدید می شد تا آنجا که انسان های شیاد و فرصت طلب با سوءاستفاده از این رویکرد به اغوای عوام الناس می پرداختند.
دانلود